Kursy dla gimnazjalistów

Konwersacje i gry językowe poruszają tematy ciekawe dla nastolatków. Dzięki temu słuchacze chętniej uczestniczą               w rozmowach i dyskusjach, a duża ilość zajęć z rozumienia ze słuchu, pisania, czytania i słownictwa, pozwala uczniom w pełni rozwinąć możliwości językowe. Oprócz podręcznika, zajęciom towarzyszą dodatkowe materiały dydaktyczne takie jak nagrania, filmy, fragmenty oryginalnych tekstów, publikacje dydaktyczne, gry językowe, gry komputerowe, platformy internetowe.

Realizując zajęcia i rozwijając podstawowe umiejętności językowe naszych Słuchaczy nie zapominamy o ćwiczeniu technik egzaminacyjnych i elementów językowych niezbędnych do pomyślnego przejścia przez egzamin gimnazjalny.
Dodatkowo, dla słuchaczy Between i ich rodzin organizowane są bezpłatne próbne egzaminy gimnazjalne.

Zajęcia te prowadzą lektorzy, którzy na bieżąco monitorują zmiany, jakie zachodzą na forum egzmainów, są członkami maturalnych komisji egzaminacyjnych i dokładnie znają wymagania i umiejętności, jakie gimnazjalista musi posiadać, by pomyślnie przejść przez egzamin .

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w przyjaznej atmosferze oraz w języku obcym już od pierwszej lekcji. Rodzaj grupy dostosowujemy do Państwa oczekiwań, dyspozycyjności czasowej, potrzeb językowych i możliwości finansowych. Tak jak             w przypadku każdego  z kursów tak i tu, słuchacze mogą zdecydować się na naukę w grupach:

 • tradycyjnych: 7-12 osobowych, średnio 10 osobowych
 • małych: 4-6 osobowych
 • ekskluzywnych: 2-3 osobowych i indywidualnych.

Zajęcia obejmują:

 • test i rozmowę kwalifikacyjną
 • zajęcia pokazowe
 • materiały dodatkowe gratis
 • podręcznik z 10 % rabatem
 • opiekę lektora i metodyka szkoły
 • konsultacje dla słuchaczy i rodziców z lektorem i metodykiem w przypadku dłuższej nieobecności lub wątpliwości językowych
 • dostęp do ICO czyli szkolnej platformy internetowej
 • dostęp do biblioteki i mediateki szkoły
 • semestralną i roczną, pisemną ocenę postępów słuchacza
 • bezpłatne konwersacje z native speaker’em
 • bezpłatne próbne egzaminy gimnazjalne, maturalne, FCE, CAE
 • certyfikat z europejskim poziomem biegłości językowej  zgodny ze wskazówkami Rady Europy
 • zeszyty - słowniki Between dla słuchaczy i ich rodzin
 • skuteczną metodę zapamiętywania i poznawania słów  BMW – Between My Words
 • konto na platformie ułatwiającej utrwalanie i zapamiętywanie słówek
 • bezpłatne warsztaty dotyczące tego jak uczyć się efektywnie, przy użyciu technologii
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami lub podaj swój numer telefonu, oddzwonimy!

Kliknij na oddział, któremu chcesz zostawić swój numer telefonu!