Kursy maturalne

W pełni przygotowują do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Systematyzują i utrwalają wiedzę zdobytą podczas nauki w szkole średniej.
Pomagają słuchaczom swobodnie komunikować się i ćwiczą techniki egzaminacyjne, a zatem rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, rozmowy sterowane, wypowiedź pisemną.

Zajęcia te prowadzą lektorzy, którzy na bieżąco monitorują zmiany, jakie zachodzą na forum matury pisemnej i ustnej, są członkami maturalnych komisji egzaminacyjnych i dokładnie znają wymagania i umiejętności, jakie maturzysta musi posiadać, by pomyślnie przejść przez egzamin maturalny.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w przyjaznej atmosferze oraz w języku obcym już od pierwszej lekcji. Rodzaj grupy dostosowujemy do Państwa oczekiwań, dyspozycyjności czasowej, potrzeb językowych i możliwości finansowych. Tak jak w przypadku każdego z kursów tak i tu, słuchacze mogą zdecydować się na naukę w grupach:

 • tradycyjnych: 7-12 osobowych, średnio 10 osobowych
 • małych: 4-6 osobowych
 • ekskluzywnych: 2-3 osobowych i indywidualnych

Zajęcia obejmują:      

 • test i rozmowę kwalifikacyjną
 • zajęcia pokazowe
 • wszystkie materiały dodatkowe gratis oprócz podręcznika, który można kupić z 10 % rabatem
 • opiekę lektora i metodyka szkoły
 • konsultacje dla słuchaczy z lektorem i metodykiem w przypadku dłuższej nieobecności lub wątpliwości językowych
 • dostęp do ICO czyli szkolnej platformy internetowej
 • dostęp do biblioteki i mediateki szkoły
 • semestralną i roczną, pisemną ocenę postępów słuchacza
 • bezpłatne konwersacje z native speaker’em
 • bezpłatne próbne egzaminy gimnazjalne, maturalne, FCE, CAE dla słuchaczy i członków ich rodzin
 • certyfikat z europejskim poziomem biegłości językowej  zgodny ze wskazówkami Rady Europy
 • zeszyty - słowniki Between dla słuchaczy i ich rodzin
 • skuteczną metodę zapamiętywania i poznawania słów  BMW – Between My Words
 • konto na platformie ułatwiającej zapamiętywanie i utrwalanie słówek
 • bezpłatne warsztaty pokazujące jak uczyś się efektywnie, przy użyciu technologii
Zainteresowany? Skontaktuj się z nami lub podaj swój numer telefonu, oddzwonimy!

Kliknij na oddział, któremu chcesz zostawić swój numer telefonu!